pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Silanit CA

opakowania

6 kg, 18 kg

Wydajność

do 2 m²/kg

atesty

NIZP-PZH

norma 

PN-EN15824:2010

Cechy produktu:

 • iko8.png
 • iko6.png
 • iko4.png
 • iko3.png
 • iko10.png

 

Pliki do pobrania:

Karta techniczna (pdf)

Karta charakterystyki (pdf)

Atest Higieniczny NIZP-PZH (pdf)

 

 

Produkt z Atestem

 

NR HK/B/1249/01/2016

Ważny do: 8.02.2022 r.

Silanit CA

MINERALNA - STRUKTURALNA


Przeznaczenie:

Farba wapienna przeznaczona do malowania (tynkowania) ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje otoczeniu wspaniały klimat, wpływając na jonizację powietrza. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do malowania pomieszczeń o wysokim standardzie, ale też pomieszczeń w których przebywają alergicy, ludzie chorzy, w celu poprawienia komfortu wdychanego powietrza, np. pomieszczenia mieszkalne i biurowe, salony i aneksy, jadalne, sypialnie. Produkt również doskonale sprawdza się w wilgotnych pomieszczeniach, jak piwnice i magazyny. Wyjątkowa konsystencja sprawia, że farba posiada wiele możliwości aplikacyjnych i dekoracyjnych. Może być nakładana wałkiem malarskim lub strukturalnym, jak również natryskiem i modelowana wałkiem strukturalnym. Farbę można również aplikować pacą wenecką i modelować wałkami strukturalnymi lub innymi narzędziami wg inwencji wykonawcy. Po rozcieńczeniu wodą można nią malować jak zwykłą farbą. Może być stosowana na podłoża, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno.


Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw.„suche tynki” - bezpośrednio po przeszlifowaniu. Powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych, podłoża pokryte bardzo intensywnym kolorem oraz surowe, jeszcze nie malowane tynki zagruntować białą farbą strukturalną. Szczególnie ważne jest aby przy nanoszeniu farby w kolorze podłoże było jednobarwne, jasne lub białe. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki - gipsem. Plamy po zaciekach, sadzy, nikotynie, itp. pomalować „Farbą na plamy i zacieki”. Tapety z włókna szklanego, zależnie od rodzaju, malować bezpośrednio lub zagruntować Farbą Podkładową.

PRZYGOTOWANIE WYROBU. Farba występuje w jednej bazie. Do barwienia stosować pigmenty nieorganiczne przeznaczone do tynków silikatowych. Zabarwioną farbę dokładnie wymieszać we wytrząsarce lub mieszadłem mechanicznym. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.

MALOWANIE/TYNKOWANIE. Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +25°C. Nakładać jedną warstwę pędzlem, wałkiem (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10 - 20 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny zaraz po nałożeniu uzyskiwać strukturę wałkiem gąbkowym syntetycznym. Tynkować nakładając pacą wenecką, a zaraz po nałożeniu uzyskiwać strukturę wałkiem gąbkowym syntetycznym. UWAGA: Farby kolorowe wymagają dwukrotnego malowania. Kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godzinach i całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej warstwy pierwszej przed nałożeniem warstwy drugiej w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Unikać nadmiernego nasłonecznienie i wysokich temperatur. Ostatnie pociągnięcia wałka strukturalnego wykonywać w jednym kierunku. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być jednobarwne. Po pracy narzędzia umyć wodą. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre.


Czyszczenie zabrudzeń z powierzchni farby:

Możliwe tylko po zaimpregnowaniu naniesionych i wyschniętych warstw dekoracyjnych farby. Na mokrą gąbkę lub ścierkę gąbkową należy nanieść łagodny detergent (np. płyn do mycia naczyń) i wytworzyć pianę. Zmywać lekko bez nadmiernego nacisku, aż do momentu usunięcia zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć powierzchnię czystą wodą. Czyszczone pole osuszyć dociskając ręcznik papierowy miejsce koło miejsca. Pozostawić do pełnego wyschnięcia. UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzeń zaleca się przemycie całej powierzchni (ściany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady osadu pochodzącego z wody, które mogą być szczególnie widoczne na powłokach o intensywnej barwie.


UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Wyrób zakwalifikowany do A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Farba zawiera poniżej 30 g/l.

 • wygląd powłoki: głęboki mineralny mat,
 • nakładać: pacą, wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • rozcieńczanie: paca - bez rozc., pędzel, wałek - do 10%; natrysk hydrodynamiczny - 5÷20%,
 • parametry natrysku: średnica dyszy - 2÷6 mm, ciśnienie 18 MPa (180 bar),
 • zużycie: do 0,5 kg/m2 przy jednokrotnym nakładaniu pacą lub dwukrotnym nakładaniu wałkiem,
 • przechowywać w temperaturze +5÷30ºC,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷30°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 2-4 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po 2-4 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda,
 • norma: jako tynk - PN-EN 15824:2010,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 6 kg, 18 kg

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.