pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Izolanit C-24

opakowania

12, 24 kg

Wydajność

1,5 kg/m² * 1 mm

atesty

NIZP-PZH

norma 

PN-EN14891:2012

Cechy produktu:

 • iko8.png
 • iko7.png
 • iko6.png
 • iko4.png
 • iko10.png

 

Pliki do pobrania:

Karta techniczna (pdf)

Atest Higieniczny NIZP-PZH (pdf)

Karta charakterystyki (pdf)

Produkt z Atestem

 

NR HK/B/1024/02/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Izolanit C-24

Elastyczna masa dwuskładnikowa, wysokociśnieniowa

 

Przeznaczenie: 

Przeznaczona jest do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, elementów narażonych na działanie wody (również pod ciśnieniem), w starym i nowym budownictwie. Folia wysokociśnieniowa 2-składnikowa jest szczelną, mostkującą pęknięcia, twardniejącą hydraulicznie powłoką izolacyjną przeznaczoną do podłoży mineralnych.

Obszary zastosowania to:

 • izolacja tarasów i balkonów (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi)
 • uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz, w niskiej i wysokiej zabudowie, w starym i nowym budownictwie
 • uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi
 • uszczelnianie pływalni (jest odporna na wodę basenową)
 • przeciwdziałanie wysalaniu soli siarczanowych oraz wnikaniu jonów chlorkowych
 • uszczelnianie zbiorników z nieczystościami (jest odporna na działanie ścieków bytowych)
 • uszczelnianie zbiorników wody użytkowej
 • uszczelnianie wysypisk śmieci
 • uszczelnianie pomieszczeń myjni samochodowych

Właściwości:

 • hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych konstrukcji (ma niski opór dyfuzyjny pary wodnej)
 • jest odporna na chemiczne roztwory agresywne (takie jak: roztwór o pH~5, 0.1% roztworu fenolu, roztwór wodny o zawartości jonów NH4 + ~60 mg/l, roztwór wodny o zawartości jonów SO42- ~3000 mg/l, woda basenowa)
 • nie zawiera rozpuszczalników
 • jest bardzo elastyczna, mostkująca pęknięcia
 • jest odporna na promieniowanie UV
 • jest odporna na benzynę i oleje
 • może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz

Sposób stosowania: 

Podłoże, na które nanoszony ma być wyrób, powinno być czyste, nośne, wolne od spękań i nadlewek oraz innych materiałów zmniejszających przyczepność. Odpowiednie podłoża to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz dobrze wyspoinowane mury ceglane. Podłoża, w których występują ubytki powinny być wcześniej zaszpachlowane zaprawą cementową. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy nimi koncentrują się w narożnikach. Z tego względu, na całej długości styku tych powierzchni powinny być wykonane fasety (o promieniu > 2,5 cm) z zaprawy cementowej i wtopionej taśmy zbrojącej. Bezpośrednio przed nakładaniem, podłoże należy lekko zwilżyć, trzeba jednak unikać nadmiaru wody. Produkt dostarczany jest w postaci dwóch składników: płynnego (skł. A) i sypkiego (skł. B), które należy ze sobą zmieszać. W celu uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego, mieszając powoli mieszadłem (ok. 2 minut). Po wstępnym wymieszaniu materiał należy odstawić. Po czasie dojrzewania, wynoszącym ok. 5 minut, materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od sposobu nakładania oraz panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża, można masę rozrzedzić dodając do 3% wody. Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy zużyć w czasie 1 godziny. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany. Masę można nanosić za pomocą pędzla, pacy lub urządzenia natryskowego. Preparat nanosi się w 2-3 warstwach, w zależności od stosowanego typu izolacji. Pierwszą cienką warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów w podłożu, kolejne warstwy stanowią właściwą izolację. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zachować 4 godzinną przerwę, niezbędną do wyschnięcia i związania. Po upływie 24 godzin na wyschniętą powierzchnię można przyklejać okładziny ceramiczne. Masa izolacyjna do czasu całkowitego wyschnięcia jest rozpuszczalna w wodzie i wrażliwa na działanie mrozu. Podczas wiązania izolowane miejsca należy chronić przed opadami przez 12 godzin. Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +8°C.

 

Dane techniczne:
Składnik A wodna dyspersja polimerowa
Składnik B sucha, modyfikowana mieszanka cementowa
Zużycie: - izolacja typu lekkiego, ochrona przeciwwilgociowa, grubość 2 mm -3,0 kg/m2
- izolacja typu średniego, woda gruntowa, grubość 2,5 mm -3,75 kg/m2
- izolacja typu ciężkiego, woda pod ciśnieniem, grubość 3 mm -4,5 kg/m2
Wydajność ok. 1,5 kg/m2 na 1mm warstwy
Temperatura stosowania +8 do 25°C
Odporność na wodę pod ciśnieniem (przy warstwie 3mm) 7 barów (0,7 MPa)
Odporność związanej masy do -20°C
Przydatność do stosowania po zmieszaniu składników max 60 minut
Maksymalna grubość nanoszenia jednej warstwy 2 mm
Przerwy pomiędzy nanoszeniem warstw 3-4 godziny
Gęstość - 1,6 kg/dm3
Przyczepność powłoki do betonu - 2,05 MPa
Wydłużenie względne przy max naprężeniu - 94,3%
Konsystencja robocza wg stożka opadowego - 9,9 cm
Siła zrywająca przy rozciąganiu - 112,5 N
Przyczepność powłoki przy działaniu wody o temperaturze +60°C - 1,75 MPa
Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania - 1,27 MPa
Przepuszczalność pary wodnej - 5,8 m
Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych - 2,67x10-13
Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego - brak przesiąkania
Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego - brak przesiąkania
Odporność powłoki na powstawania rys- 3,6 mm przy 2,5 mm grubości warstwy

 

Obciążenie: Możliwe obciążenie powierzchni już po około:

 • deszczem - 12 godz.
 • ruchem pieszych - 1 dniu
 • zasypanie wykopu - 3 dniach od położenia ostatniej warstwy
 • wodą pod ciśnieniem - 3 dniach

Przechowywanie: 

W pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta 12 miesięcy.

 

Uwagi: 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. Związany materiał jest trudny do usunięcia.

Atest Higieniczny NIZP-PZH

Opakowania:

 • zestaw 24 kg (15 kg składnik B + 9 kg składnik A)
 • zestaw 12 kg (7,5 kg składnik B + 4,5 kg składnik A)

 

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.