pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Epimal Stal

opakowania

0,7 i 5 l

Wydajność

6-8 m²/l

atesty

NIZP-PZH

norma 

PN-C-81906:2003

Dostępne kolory:

 • 9.png
 • 19.png

Cechy produktu:

 • iko8.png
 • iko7.png
 • iko6.png
 • iko4.png
 • iko3.png
 • iko9.png
 • iko12.png
 • iko13_15.png

 

Pliki do pobrania:

Karta techniczna (pdf)

Atest Higieniczny NIZP-PZH (pdf)

Karta charakterystyki-Epimal Stal

Karta charakterystyki-Utwardzacz

Temperatura punktu rosy (pdf)

 

 

Produkt z Atestem

 

NR BK/B/0345/01/2018

Ważny do: 25.05.2021 r.

Epimal Stal

Dwuskładnikowy,antykorozyjny do gruntowania

 

Przeznaczenie: 

EPIMAL STAL jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu).

EPIMAL STAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Wyrób posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością.

 

Skład: 

Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, pigmenty antykorozyjne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.

 

Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 

Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin.

Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

 

Zalecenia BHP: 

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z farbą. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 

Uwagi:

 • Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki.
 • Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 • Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami.
 • Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Chronić przez zamarznięciem.

Właściwości:

 • kolory: szary jasny, czerwony tlenkowy,
 • dwuskładnikowy,
 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • natrysk hydrodynamiczny: średn. dyszy 0,17-0,21 mm, ciśn. na dyszy 120-230 bar,
 • zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza,
 • stosować i przechowywać w temp. +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
 • temperatura malowanego podłoża: +15÷35°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy ),
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 2 godz., nakładanie farby nawierzchniowej: po 8 godz., ruch pieszy: po 24 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach,
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut,
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zawartość części nielotnych: 46 ± 1 % obj.,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • wydajność: 6-8 m2/l,
 • gęstość farby: ok. 1,5 g/cm3,
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia) - woda,
 • Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • norma: PN-C-81906:2003,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu),
 • opakowania: wiadra 5 litrów (A+B), puszki 0,7 litra (A+B).

 

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.