pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Decorativa Trawertyn

Powłoka

mineralny mat

opakowania

6, 18 kg

Wydajność

ok. 2 kg/m2

atesty

 NIZP-PZH

Cechy produktu:

 • iko8.png
 • iko7.png
 • iko10.png

 

Pliki do pobrania:

Karta techniczna (pdf)

Karta charakterystyki (pdf)

Atest Higieniczny NIZP-PZH (pdf)

Produkt z Atestem

 

NR HK/B/1249/01/2016

Ważny do: 8.02.2022 r.

Decorativa Trawertyn

Mineralny tynk dekoracyjny - wapienny


Przeznaczenie:

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa wapienno-siloksanowa przeznaczona do wnętrz i na zewnątrz (po zaimpregnowaniu) w postaci sypkiej. Nadaje pomieszczeniom charakter naturalnego trawertynu, który w połączeniu z innymi szlachetnymi dekoracjami ściennymi oraz odpowiednią aranżacją podkreśla nowoczesny wygląd pomieszczeń.
Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do tynkowania pomieszczeń o wysokim standardzie, ale też pomieszczeń w których przebywają alergicy, ludzie chorzy, w celu poprawienia komfortu wdychanego powietrza, np. pomieszczenia mieszkalne i biurowe, salony i aneksy, jadalne, sypialnie.
Może być stosowana na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewno


Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tyn-ki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować podłoże preparatem kwarcowym KWARCYT T-33. Miejsca zagrzybione oczyścić mechanicznie, zdezynfekować preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia.


PRZYGOTOWANIE WYROBU. Przed użyciem dodać wodę w ilości 35-40% (na 6 kg - 2,1÷2,4 L, na 18 kg - 6,3÷7,2 L). Produkt wsypać do odmierzonej ilości wody i mieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy pla-stycznej. Unikać nadmiernego napowietrzenia (zbyt szybkich obrotów). Do barwienia stosować pigmenty nieorganiczne przeznaczone do tynków silikatowych. Zabarwiony wyrób dokładnie wymieszać we wytrząsarce lub mieszadłem mechanicznym. Sprawdzić czy zabarwiony wyrób jest jednorodny i nie tworzy niejednolitych plam. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. W czasie magazynowania po rozrobieniu masa gęstnieje i może wyglądać na zbyt gęstą do użycia. Jednak przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania (w trakcie mieszania masa rozrzedza się). Przed tynkowaniem wyprawę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.


TYNKOWANIE. Wymieszaną masę nakładać pacą wenecką na grubość ziarna. Po całkowitym wyschnięciu - po minimum 12 godzinach - nałożyć drugą warstwę i brzegiem pacy wydrapać „wżery” imitujące naturalny trawertyn lub utworzyć te „wżery” sztuczną trawą i zagładzić pacą wenecką. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej pierwszej warstwy, a przed nałożeniem drugiej warstwy w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Przy stosowaniu na zewnątrz pierwszą warstwę należy zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL w rozcieńczeniu 1:10-1:20 (zaleca się przeprowadzenie próby). Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre.


IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na szorstką powierzchnię tynku.


UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.


Zalecenia BHP:

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: efekt naturalnego trawertynu,
 • kolor: naturalnu kolor trawertynu,
 • nakładanie: paca wenecka,
 • dodatek wody: ok. 35-40% (6 kg - 2,1÷2,4 L, 18 kg - 6,3÷7,2 L),
 • wydajność: (ok. 0,5 m2/ 1kg),
 • zużycie: 6 kg - ok. 3 m2, 18 kg - ok. 9 m2,
 • przechowywać w temperaturze +5÷30°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem - woda,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 6 kg, 18 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.