pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Decorativa Beton

Powłoka

mineralny mat

opakowania

6, 18 kg

Wydajność

ok. 1,4 kg/m2

atesty

 NIZP-PZH

Cechy produktu:

 • iko8.png
 • iko7.png
 • iko10.png

 

Pliki do pobrania:

Karta katalogowa (pdf)

Karta charakterystyki (pdf)

Atest Higieniczny NIZP-PZH (pdf)

 

Produkt z Atestem

 

NR HK/B/1249/01/2016

Ważny do: 8.02.2022 r.

Decorativa Beton

Mineralny tynk dekoracyjny - wapienny


Przeznaczenie:

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa wapienno-siloksanowa przeznaczona do wnętrz i na zewnątrz (po zaimpregnowaniu). Nadaje pomieszczeniom surowy charakter naturalnego betonu, który w połączeniu z innymi szlachetnymi dekoracjami ściennymi oraz odpowiednią aranżacją podkreśla nowoczesny wygląd pomieszczeń. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do tynkowania pomieszczeń o wysokim standardzie, ale też pomieszczeń w których przebywają alergicy, ludzie chorzy, w celu poprawienia komfortu wdychanego powietrza, np. pomieszczenia mieszkalne i biurowe, salony i aneksy, jadalne, sypialnie. Może być stosowana na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewno.


Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tyn-ki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować podłoże preparatem kwarcowym KWARCYT T-33. Miejsca zagrzybione oczyścić mechanicznie, zdezynfekować preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia.


PRZYGOTOWANIE WYROBU. Do barwienia stosować pigmenty nieorganiczne przeznaczone do tynków silikatowych. Zabarwiony wyrób dokładnie wymieszać we wytrząsarce lub mieszadłem mechanicznym. Sprawdzić czy zabarwiony wyrób jest jednorodny i nie tworzy niejednolitych plam. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. W czasie magazynowania masa w opakowaniu gęstnieje i może wyglądać na zbyt gęstą do użycia. Jednak przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania (w trakcie mieszania masa rozrzedza się). Przed tynkowaniem wyprawę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.


TYNKOWANIE. Wymieszaną masę nakładać pacą wenecką na grubość ziarna. Po całkowitym wyschnięciu - po minimum 12 godzinach - nałożyć pacą drugą warstwę i wygładzić ruchami półokrągłymi we wszystkich kierunkach. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej pierwszej warstwy, a przed nałożeniem drugiej warstwy w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Przy stosowaniu na zewnątrz pierwszą warstwę należy zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL w rozcieńczeniu 1:10-1:20 (zaleca się przeprowadzenie próby). Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre.


IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na szorstką powierzchnię tynku.


UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.


Zalecenia BHP:

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: efekt surowego betonu,
 • dostępne kolory: biały, jasnoszary (V1), szary (V3), inne kolory po uzgodnieniu,
 • nakładanie: paca wenecka,
 • wydajność: (ok. 0,7 m2/ 1kg),
 • zużycie: 6 kg - ok. 4,25 m2, 18 kg - ok. 12,85 m2,
 • przechowywać w temperaturze +5÷30°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem - woda,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 6 kg, 18 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.