pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Produkty > Biellux PLUS

opakowania

5 l, 10 l

Wydajność

8-10 m²/l

szorowanie

klasa 3

atesty

 NIZP-PZH

norma 

PN-C-81914:2002

Biellux PLUS

Farba lateksowa do malowania wnętrz

 

Przeznaczenie: 

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania pomieszczeń mieszkalnych oraz powierzchni wymagających częstego zmywania, np. w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach służby zdrowia, gastronomicznych, hotelowych, biurach, urzędach, bibliotekach, szkołach, na korytarzach i klatkach schodowych. Może być również stosowana do malowania fasad oraz innych powierzchni na zewnątrz. Do malowania powierzchni wykonanych z różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe, w tym tzw. rauhfazę. Tworzy odporną na szorowanie, dobrze kryjącą, matową powłokę przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian). W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. 

 

Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 

Biellux Plus jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki - gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

 

Uwagi:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • dostępne kolory: biały oraz kolory wg kart NCS lub RAL.
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5-35°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
 • zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach,
 • klasa odporności na szorowanie: 3,
 • wydajność: 8-10 m2/l,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,55 g/cm3,
 • wartość pH : 8÷9,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
 • norma: PN-C-81914:2002,
 • posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH,
 • kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30g/l. Farba zawiera < 10g/l,
 • gwarancja 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5l, 10l.
 
Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.